JUDr. Mgr. Ivo Petrů, Ph.D.

 


Pracovna
 


00 049 


387 774 902


E-mail
 


petru@ff.jcu.cz

Odborná specializace


obchodní právo

evropské právo

obchodní francouzština

právní francouzština

odborný překlad


Konzultační hodiny
 

◽ Publikační činnost

◽ Vedené kvalifikační práce