Vedené kvalifikační práce

Obhájené bakalářské práce 

 

2018

HANUSOVÁ, Kristýna: Italští uprchlíci na Sušicku v období první světové války

 

2020

SKALOVÁ, Pavla: České umění a literatura v díle Angela Marii Ripellina. Komentovaná bibliografie

KOREŇOVÁ, Noemi: Taliansko očami romantického literáta Alexandra Dumasa (1802-1870): Une année a Florence.