Publikační činnost

ŠMÍDOVÁ, M. (2020). Teoretické a metodologické problémy sociolingvistické analýzy konverzačních markerů: boludo v argentinské španělštině. Videopříspěvek pro Kruh moderních filologů, kanál YouTube.

ŠMÍDOVÁ, M. (2020). Polivalencia y flexibilidad distribucional de los marcadores che y boludo (v tisku).

ŠMÍDOVÁ, M. (2018). Problemas metodológicos relativos al análisis sociolingüístico de los marcadores conversacionales. XXe école doctorale de l'Association Gallica 2016. Brno: Université Masaryk. s. 207–220.

ŠMÍDOVÁ, M. (2017). Análisis sociolingüístico de boludo. Studia romanistica, Vol. 17, No. 1/2017. Ostrava: Ostravská univerzita. s. 141–154.

ŠMÍDOVÁ, M. (2016). Los marcadores che y boludo: ¿un caso de rivalidad conversacional? Linguistica Pragensia, Vol. XXVI, No. 2/2016. s. 47–64.

ŠMÍDOVÁ, M. (2014). Análisis sociolingüístico del marcador conversacional che en el español rioplatense. In Aurová, M., Pešková, J., Prokop, J. a Santiago Gutiérrez, M. J. (eds.), Al pie de la(s) letra(s): encuentro de hispanistas. České Budějovice: Filozofická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.

 

KONFERENCE A PŘEDNÁŠKY

2. workshop výzkumného centra Textových struktur a diskurzních vztahů FF JU, 3. 12. 2020 (on-line), FF JU, České Budějovice. Název příspěvku: Ellipsis in Spoken Spanish Interaction.

Primer Congreso Internacional de Ciencias Humanas “Humanidades entre Pasado y Futuro”, Escuela de Humanidades, Universidad Nacional de San Martín. 6. – 8. 11. 2019, UNSAM, Buenos Aires, Argentina. Název příspěvku: Los marcadores conversacionales como elementos esenciales de la interacción cotidiana.

Pasión por el Hispanismo III, setkání hispanistů. 19. – 20. 10. 2018, TUL, Liberec. Název příspěvku: Polivalencia y flexibilidad distribucional de los marcadores che y boludo.

Česká romanistika v evropském kontextu, setkání romanistů. 25. – 26. 11. 2016, UP, Olomouc. Název příspěvku: Sociolingvistická perspektiva nahlížení na konverzační ukazatele v rioplatenské španělštině: metodologické problémy analýzy diskurzivních složek.

Caminos del Hispanismo, setkání hispanistů. 13. – 15. 10. 2016, OU, Ostrava. Název příspěvku: Análisis sociolingüístico de boludo.

Ciclo de conferencias sobre lengua y literatura en la Universidad Nacional de San Martín. 30. 10. 2015, UNSAM, Buenos Aires, Argentina. Název příspěvku: Che, bolú... Marcadores conversacionales en el español rioplatense.

Al pie de la(s) letra(s), setkání hispanistů. 17. – 18. 10. 2014, JU, České Budějovice. Název příspěvku: Análisis sociolingüístico del marcador conversacional che en el español rioplatense.

 

DALŠÍ PŘEDNÁŠKY

Ciclo de conferencias públicas sobre cultura, lengua y literatura. 18. 10. 2015, Velvyslanectví ČR v Argentině, Buenos Aires. Název přednášky: Che, bolú… los argentinismos más populares desde otra perspectiva.

Přednáška ve fóru univerzitních profesionálů z Foro de Entidades Profesionales del Noroeste. 6. 11. 2015, FEPNO, Buenos Aires, Argentina. Název přednášky: Che, bolú… los argentinismos más populares desde otra perspectiva.

 

DOKTORSKÉ SEMINÁŘE

Metodologické problémy sběru a analýzy dat se zaměřením na konverzační markery, 2. 10. 2016.

Markery che a boludo: příklad konverzační rivality? 12. 2. 2016.

Vokativ jako konverzační marker: boludo v rioplatenštině, 26. 8. 2015.

Analýza diskurzu: vybrané teoretické přístupy a jejich použitelnost při studiu konverzačních částic, 13. 2. 2015.

 

PASIVNÍ ÚČAST, DVPP

X Coloquio CELU, 7. 11. 2019, UNRC, Río Cuarto, Córdoba, Argentina.

II Jornadas de Enseñanza de la Lengua: Gramática y discurso, nuevas propuestas, 9. 11. 2019, UBA, Buenos Aires, Argentina

DVPP, Talleres de ELE při FF JU (2015–2018)

 

GRANTY

GA FF JU 2020–2021. Název projektu: Problemas teóricos y metodológicos relativos al análisis sociolingüístico de los marcadores conversacionales: boludo en español argentino.

GA JU 024/2015/H, dvouletý individuální, hlavní řešitelka. Název projektu: Sociolingvistická perspektiva nahlížení na konverzační ukazatele v rioplatenské španělštině.

GA JU 143/2016/H, tříletý týmový, spoluřešitelka. Název projektu: Rozvoj doktorských studijních programů na FF JU - teoretické, metodické a ediční aspekty literárních a jazykovědných oborů.

 

Další STIPENDIA, PROJEKTY

IRP JU 2015, stipendium: dvouměsíční stáž v Argentině. Název projektu: Sociolingvistická perspektiva nahlížení na konverzační ukazatele v rioplatenské španělštině: problém sběru reálných dat.

IRP JU 2014, stipendium: tříměsíční stáž v Argentině. Název projektu: Sociolingvistická analýza diskurzního ukazatele che v argentinské španělštině.

ICM Erasmus+ s Argentinou 2018–2021, KA107, řešitelka. Název projektu: Podpora výuky v cizích jazycích na FF JU: neevropská španělština.

 

PEDAGOGICKÁ ČINNOST

10/2014 – dosud, výuka v předmětech:

Syntax španělštiny I

Korektivní fonetika španělštiny

Obchodní španělština II

Praktický jazyk III: španělština

Další románský jazyk I, III: španělština