Dvojí diplomy

  • Programy dvojího diplomu jsou vyšší formou smluvní spolupráce mezi partnerskými univerzitami.
  • Po absolvování předepsané skladby předmětů na oboru partnerských univerzitách získá student diplom z obou univerzit.
  • Pobyt na zahraniční univerzitě je financován z prostředků programu Erasmus+.
  • Programy dvojího diplomu jsou zásadní přidanou hodnotou univerzitního studia v evropském prostoru.
  • Programy dvojího diplomu jsou důležitým atributem kvality domovských studijních oborů.
  • Získání dvojího diplomu je výraznou konkurenční výhodou na trhu práce.

Dvojí diplomy na Ústavu romanistiky FF JU:

bakalářské studium - obor Francouzský jazyk pro evropský a mezinárodní obchod

 

navazující magisterské studium - obor Francouzský jazyk

 

navazující magisterské studium - obor Italský jazyk

 

navazující magisterské studium - obor Španělský jazyk