Sciences du langage et Didactique des Langues

Dvojí diplom

 • Zaměření: lingvistika textu a diskurzu
   
 • Jazyk výuky: francouzština
   
 • Partnerské instituce: Université de Lorraine, UFR Sciences Humaines et Sociales, Metz / Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Filozofická fakulta
   
 • Platnost od roku: 2014
   
 • Garantující pracoviště: Ústav romanistiky FF JU
   
 • Diplomy oborů: Sciences du langage et Didactique des Langues : Lexique, Texte et Discours / Románská filologie: Francouzská filologie
   
 • Organizace výuky: 1. a 2. semestr studia na domovské univerzitě studenta; 3. semestr studia výuka na  Université de Lorraine, UFR Sciences Humaines et Sociales; 4. semestr dle volby studenta (zaměřen primárně na dokončení DP). V průběhu obou ročníků přednášky hostujících profesorů.
   
 • Financování pobytu: Program Erasmus+
   
 • Podrobnější informace - studijní plán