II Jornadas sobre Hispanismo, Edicion y Cultura Digital

Ústav romanistiky si dovoluje pozvat všechny zájemce o španělskou kulturu a jazyk na workshop

II Jornadas sobre Hispanismo, Edicion y Cultura Digital,

který se bude konat ve dnech 23.-24. dubna 2015.

 

Bližší informace naleznete v níže přiložených souborech nebo na Facebooku

Těšíme se na Vaši účast.

 

  • Pozvánka
  • Program
  • Instrukce a přihláška