Kurz o dějinách umění pro veřejnost v letním semestru 2021

Přihlášky je možné podávat do 17. února

Oddělení dějin umění nabízí v rámci Univerzity třetího věku kurz Významné osobnosti a mimořádná díla evropského a českého výtvarného umění a architektury.

Přednáškový cyklus se bude zabývat významnými osobnostmi, výtvarnými díly a architekturami českého a evropského umění od 14. do 18. století. Přednášky se zaměří na díla středověké nástěnné, deskové a knižní malby, klíčové památky středověké architektury, problematiku vztahu výtvarné kultury a církevní reformace i na důležité události a realizace doby pozdní renesance a baroka.

Jednotlivé přednášky prosloví pracovníci oddělení dějin umění Ústavu věd o umění a kultuře a volba jejich tématiky odpovídá jejich specializaci a badatelským zájmům. 

Časový rozvrh a rozpis témat naleznete v přiloženém obrazovém souboru.

Více organizačních informací naleznete zde.