Diplomové práce

Zadané v akad. roce 2019/20 (podrobnosti o všech zadaných pracech zde):

 • Sociokulturní aspekty lidské destruktivity (Tomáš Souček)

2018/2019

 • Pokračování příště: fikční světy televizních seriálů (Jana Marešová)
 • Středozemě vs. Západozemí (Lenka Opatrná)
 • Reprezentace etnických menšin v současných médiích (Pavlína Rázlová)
 • Slow Life: Pomalé žití v dnešní rychlé době (Kateřina Šmajclová)

2017/18

 • Reprezentace dobývání Nového světa (Jakub Novák)
 • Harry Potter jako transmediální fikce (Natálie Tůmová)
 • Sémantika české pivní reklamy aneb "Chlapi sobě" (Adéla Vedrová)

2016/17

 • Teorie interpretace Umberta Eca (Helena Hulešová)
 • Jazyk jako nástroj světatvorby (Helena Hulešová)
 • Magický svět G. G. Márqueze (Veronika Králíková)
 • Sapkowského Zaklínač jako transmediální vyprávění (Tomáš Vinický)
 • Rasismus a jeho narativní reprezentace v umění (Zita Vlásková)

2014/15

 • Kniha na cestě od rukopisu ke čtenáři (Tereza Müllerová)

2013/14

 • Postava upíra a její proměny v literatuře (Andrea Dvořáková)

2012/13

 • Ceny a ocenění jako mystifikační nástroj kulturních hodnot (Lenka Bardová)
 • Reprezentace hrdiny a antihrdiny v britské fantasy literatuře (Pavlína Haršová)
 • Hranice fikce (Tomáš Severa)