PhDr. Kateřina Horníčková, Ph.D.

Pracovna

00 053 

387 774 878

E-mail

khornickova@ff.jcu.cz

Konzultační hodiny

 

Kateřina Horníčková (*1973) vystudovala dějiny umění a klasickou archeologii na Univerzitě Karlově v Praze a Středověká studia na Středoevropské univerzitě v Budapešti. V rámci doktorského studia tamtéž absolvovala roční stáž na katedře dějin umění a vizuální kultury na Oxfordské univerzitě. Poté pracovala jako vedoucí a kulturní manažerka Odboru kultury Správy Pražského hradu a vyučovala na univerzitách v Bratislavě, Praze a Salzburku. Jako výzkumná pracovnice se podílela a dosud podílí na mezinárodních vědeckých projektech v České republice, Velké Británii a Rakousku, zaměřených na vizuální kulturu a její historické, sociopolitické a náboženské kontexty. Redigovala několik kolektivních monografií, publikovala řadu odborných studií (především na téma obrazů v městském prostoru, konfesních kultur České reformace a zobrazení svatých) a účastní se odborných setkání a konferencí. Zabývá se vizuální kulturou středověku a raného novověku, aktuálními přístupy k obrazu a využitím digitálních přístupů v humanitních vědách. Je členkou ediční rady Central European Medieval Studies Amsterdam University Press a členkou výboru CARMEN – The Worldwide Medieval Network. 


◽ Granty, stipendia, výstavy

◽​ Publikační činnost