Granty, projekty, výstavy

Grantové projekty

Stadt Deggendorf, Prácheňské muzeum v Písku, Jihočeská univerzita, Technische Hochschule Deggendorf – Museum Uploaded – Digitální technologie pro přeshraniční interaktivní spolupráci muzeí, Program přeshraniční spolupráce Česká republika - Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014 – 2020 – výzkumná pracovnice (7/2018–2021)

GAČR 17-11912S, 2017-2019 - Ústav dějin umění AVČR - Idea a její realizace: výtvarná kultura jezuitského řádu v českých zemích – výzkumná pracovnice (2017-2019)

Jihočeská univerzita – Technische Hochschule Deggendorf – PhotoStruk - Analyse historischer Photographien für die virtuelle Rekonstruktion von Kulturgütern in der Bayerisch-Böhmischen Grenzregion, Program přeshraniční spolupráce Česká republika - Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014 – 2020 – výzkumná pracovnice (11/2016–2019)

University of Vienna – Austrian Academy of Sciences – SFB 42 Visions of Community. Comparative Approaches to Ethnicity, Region and Empire in Christianity, Islam and Buddhism (400-1600) – Post-doctoral Researcher (10/2015–18), https://viscom.ac.at/projects/late-medieval-central-europe/project/

GAČR 14-25417S - Jihočeská univerzita, České Budějovice – Tváře komunity. Obrazy, symboly a performance pozdně středověkého a raně novověkého města (2/2014–16) – hlavní řešitelka

GAČR – Filozofický ústav AVČR –  J. A. Komenský jako místo paměti. Polyvalentní imaginace paměti a rekonstrukce kánonu (1/2011- 11/2014) – výzkumná pracovnice – http://komeniologie.flu.cas.cz/cz/vedecke-projekty/

Institute for Material Studies IMAREAL, Austrian Academy of Sciences – The Visual Representations of Saints – identification and identity, Austrian part of the ESF EuroCORE project Symbols that Bind and Break Communities: Saints’ Cults as Stimuli and Expressions of Local, Regional, National, and Universalist Identities (Oct 2010-Dec 2013) – Junior Scientist – http://cultsymbols.net/

Oxford University – Filozofický ústav AVČR – Cultures of Knowledge, Andrew W. Mellon Foundation (Sept 2009-Nov 2010) ‒ Postdoctoral Research Fellow ‒ http://cofk.history.ox.ac.uk/

 

Stipendia

2/2021 Grant mobility Erasmus+

9/2020 Grant mobility Jihočeské university – zahraniční badatelský pobyt

1-7/2020 Fulbright Commission Grant, University of Chicago, USA

9/2015  AKTION Stipendium, Vídeň, Rakousko  

4-6/2014 – Marie-Andechßer-Stipendium, Salzburg, Rakousko

1/2004 – CEU Travel grant, Geisteswissenschaftliches Zentrum für Osteuropa, Leipzig

9/2000-8/2001 – FCO/OSI Scholarship, Oxford University, Great Britain

1999-2000, 2001-3 PhD Research grant, Central European University

1997-8, MA Research grant, Central European University

 

Výstavy

Karel IV, císař z Boží milosti, Císařská konírna, Správa Pražského hradu, 2006.

Umění české reformace (1380-1620), Císařská konírna, Správa Pražského hradu, 2010. 

Hiroshima - Nagasaki 1945 - 2010 - Novoměstská radnice, Nadace Forum 2000, 2010.

J.A.K – Komenský v kulturách vzpomínání, Prezidium Akademie věd ČR, Praha, 2020.