Granty

  • Historiografie ve službách politiky: historik Josef Kalousek a česká společnost 2. poloviny 19. století, 15-03346S (řešitel, spoluřešitelské pracoviště Masarykův ústav a Archiv AV ČR, Grantová agentura ČR, 2015-2017)
  • Karel Stloukal a vědecké kontakty mezi ČSR a Itálií v letech 1918-1951, P410/12/0726 (řešitel, Grantová agentura ČR, 2012-2014)
  • Jaroslav Charvát a česká marxistická historiografie, 409/08/0028 (řešitel, Grantová agentura ČR, 2008-2010)
  • Jaroslav Goll a jeho žáci, 409/04/0140 (řešitel, Grantová agentura ČR, 2004-2006)
  • Antonín Rezek a české dějepisectví, 409/99/D038 (řešitel, Grantová agentura ČR, 1999-2002, postdoktorský grant)
  • Josef Šach a česká meziválečná kulturní historie, B9142902 (řešitel, Grantová agentura AV ČR, 1999-2001, juniorský grant)