Kulturní studia

 

Studijní plány (pro studenty, kteří zahájili své studium v AR 2019/20 a dříve)

 

Studijní plány (pro studenty, kteří zahájili své studium v AR 2020/21 a později)

 

Povinně volitelné předměty

Požadavky na odevzdávané práce v jednotlivých kurzech

Odkazy (užitečné weby a další zdroje)

Praxe v kulturních institucích

 

Bakalářské práce (požadavky a kritéria hodnocení)

SZZ - tematické okruhy (pro jedno- i dvouoborové studium)

 

  Sledujte nás na Facebooku!