Výzkum modelů reprezentací v literárních diskurzech (OPVK)

1. 1. 2012 – 31. 12. 2014

 

Číslo projektu:  CZ.1.07/2.3.00/20.0125

Partner projektu: Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v.v.i.

Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR.

 

Téma a cíle projektu

  • Projekt zaměřený na analýzu reprezentace a performativity v literárních textech
  • Spolupráce odborníků z Jihočeské univerzity, Univerzity Karlovy, Masarykova ústavu a Archivu AV ČR, Glasgow University a Univerzity v Opole
     

Cíle projektu

  • rozvoj, posílení excelence a mezinárodních vazeb dlouhodobě budovaného vědeckého týmu
  • tematická a metodologická inovace české literární vědy
  •  inovace a zatraktivnění výuky literatury na JU
     

Klíčové aktivity (2012-2014)

 

Klíčové aktivity (od r. 2015)

 

Realizační tým

Garant projektu: Prof. Vladimír Papoušek

Manažer projektu: Dr. David Skalický

Finanční manažer projektu: Alena Slováčková

Koordinátor projektu: Mgr. Daniela Grubhofferová

Asistent projektu: Miloslava Moravcová

 

Vědecký tým

prof. Vladimír Papoušek (garant projektu)

dr. John Bates

prof. Michal Bauer     

prof. Petr A. Bílek      

doc. Jiří Brabec

dr. Zdeněk Brdek

doc. Joanna Czaplińska

dr. Jan Čulík   

dr. Martina Halamová

dr. Peter Chvojka (od 1. 1. 2013)

Mgr. Pavla Lencová

dr. Ladislav Nagy (do 31. 8. 2013)

Mgr. Jan Pospíšil

dr. Andrej Rogatchewski

dr. David Skalický

prof. Ivan Šedivý

Mgr. Michaela Šlapáková (od 1. 9. 2013)

doc. Hana Šmahelová           

dr. Josef Švéda

dr. Veronika Veberová

doc. Jan Wiendl

dr. Vera Kaplická Yakimova

 

Kontakt: reprezentace.ju@gmail.com

☎ 387 774 818