Centrum pro výzkum novější české literatury a literární teorie

Výzkumné centrum Ústavu bohemistiky FF JU; vedoucí řešitelského týmu: prof. PaedDr. Vladimír Papoušek, CSc.

application/pdf Centrum pro výzkum novější české literatury a literární teorie.pdf — 332 KB