Erasmus+: Erasmus

Program Erasmus+: Erasmus nabízí studentům dva typy aktivit:
 


→ v délce 3–12 měsíců
→ realizaci výhradně na základě platných meziinstitucionálních dohod mezi vysílající a přijímající vysokoškolskou institucí
 


→ v délce 2–12 měsíců

 

❕ Student může absolvovat studijní pobyt či praktickou stáž v zahraničí v součtu v celkové délce maximálně 12 měsíců za studijní cyklus (bakalářský, magisterský, doktorský). Měsíce absolvované v rámci předchozího programu LLP/Erasmus ve stejném studijním cyklu se do této doby započítávají.

 

  • Důležité odkazy:
     

Dům zahraniční spolupráce (DZS)
Stránky programu Erasmus+
→ Program Erasmus+ na stránkách Evropské komise