Vstupní kritéria

Letní školy se účastní reciproční stipendisté českého Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT ČR) a samoplátci. Počet míst na Letní škole je omezen (cca 80). Část volných míst je určena stipendistům MŠMT ČR na základě mezistátních kulturních dohod. O tato stipendia se zahraniční zájemci ucházejí u příslušných úřadů (obvykle u ministerstva školství) ve své zemi. Druhá část volných míst je určena platícím účastníkům, kteří si náklady na pobyt hradí sami.

 

❕ Pokud žadateli nebude nejpozději první den konání Letní školy 18 let, nemůže být jeho přihláška přijata.

 

 • REGISTRACE

Přihláška pro samoplátce na Letní školu slovanských studií ke stažení → ZDE.

 

→ Zájemci o Letní školu pošlou vyplněnou přihlášku a poté obdrží fakturu. Po přijetí platby obdrží dopis o přijetí. Dopis o přijetí zároveň slouží jako podklad při žádosti o udělení víza.

→ Vyplněnou přihlášku je třeba poslat poštou nebo e-mailem nejpozději do 15. 7. daného roku

 

💶 Stipendium zahrnuje:

 • Ubytování a stravu (snídaně, oběd, večeře)
 • Výuka
 • 2 výlety a exkurze v rámci výuky

 

💶 Platba zahrnuje:

 • Ubytování a stravu (snídaně, oběd, večeře)
 • Výuka
 • exkurze v rámci výuky

 

💶 Stipendium nezahrnuje:

 • Náklady na mezinárodní dopravu
 • Náklady na pojištění
 • Náklady na vyřízení víza

 

💶 Platba nezahrnuje:

 • Náklady na mezinárodní dopravu
 • Náklady na pojištění
 • Náklady na vyřízení víza
 • Výlety

 

🏥 Zdravotní pojištění:

Zdravotní pojištění NENÍ zahrnuto v ceně. Uchazečům je doporučeno sjednat si cestovní zdravotní pojištění na celou dobu pobytu v České republice.

MŠMT ani vysoké školy, které pořádají LŠSS, nenesou odpovědnost za hrazení jakýchkoli nákladů na zdravotní péči, které mohou vzniknout během jejich pobytu v České republice, ani za hrazení případných nákladů na repatriaci.

Systém zdravotního pojištění EU/EHP je popsán na stránkách Kanceláře zdravotního pojištění.

 

📄 Víza:

Podmínky vstupu a pobytu cizinců na území České republiky ze zemí  s tzv. vízovou povinností naleznete na internetových stránkách Ministerstva zahraničních věcí České republiky.

Doporučujeme, aby účastníci s vízovou povinností požádali o udělení víza v dostatečném časovém předstihu.