INFORMACE K EPIDEMII KORONAVIRU

Aktualizováno dne 07.05.2021

 


POKYN PRO ZAMĚSTNANCE FF JU
 
POKYN PRO STUDENTY FF JU


V případě, že jste byli pozitivně testováni na covid-19 nebo že Vám byla ze strany kompetentních orgánů nařízena karanténa, máte povinnost tuto skutečnost neprodleně sdělit ing. Hondlíkové, a to buď e-mailem (hondlik@ff.jcu.cz) nebo telefonicky (387 774 802).


V případě, že jste byli pozitivně testováni na covid-19 nebo že Vám byla ze strany kompetentních orgánů nařízena karanténa, máte povinnost tuto skutečnost neprodleně sdělit své studijní referentce, a to buď mailem nebo telefonicky.


❕ Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR – nošení ochranných prostředků dýchacích cest (účinnost od 25. 2. 2021)

 

Rozhodnutí rektora Jihočeské univerzity:

Informace k omezení provozu na JU platné od 10. května 2021 (7. 5. 2021)

Informace k omezení provozu na JU od 12. 4. 2021 (9. 4. 2021)

Opatření rektora k testování zaměstnanců na přítomnost viru SARS-CoV-2 (10. 3. 2021)

Rozhodnutí rektora JU o mimořádných opatřeních v souvislosti s epidemií koronaviru (14. 4. 2021)