Maël Boissinot – studium bez hranic a bez bariér

Francouzský student se zdravotním postižením si splnil svůj sen – studium dvojího diplomu na FF JU v Českých Budějovicích.

Maël Boissinot z francouzského města Lorient a tamní Jihobretaňské univerzity vyrazil na studia do Českých Budějovic. Na tom by nebylo nic zase tak zvláštního, zahraničních studentů včetně Francouzů přijíždí na Jihočeskou univerzitu v rámci programu Erasmus každý rok desítky. Tolik nepřekvapí dokonce ani fakt, že Maël přijel na celý akademický rok s plánem absolvovat tzv. dvojí diplom (double degree) v oblasti Aplikovaných cizích jazyků pro mezinárodní obchod. Tuto možnost studijního pobytu se získáním bakalářských diplomů obou partnerských univerzit nabízí Ústav romanistiky Filozofické fakulty JU již od roku 2007. Za tu dobu se absolventy obou univerzit stalo 35 českých a 23 francouzských studentů. Od ostatních zahraničních studentů však Maëla na první pohled odlišuje to, že je od narození upoután na elektrický vozík. Jako tetraplegik to má nejen se studiem trochu jinak než ostatní studenti. Proto se jeho plán vyrazit na Erasmus do České republiky zdál zpočátku více než odvážným. Maël však vyniká vlastnostmi, jako jsou pevná vůle, vytrvalost a nezdolný optimismus. S obdivuhodnou zarputilostí šel za svým cílem a navzdory četným překážkám (od administrativních po finanční) svoji touhu naplnil.

V první řadě díky vysoce profesionální práci Centra podpory studentů se specifickými potřebami JU a podobného centra při Jihobretaňské univerzitě, která zařídila vše potřebné především po stránce nutné každodenní asistence a zdravotní péče. Také ostatní příslušné univerzitní útvary (jako např. oddělení zahraničních vztahů) přispěly svým dílem. Rovněž je třeba zmínit garanty dvojího diplomu na obou stranách, Iva Petrů a Mariannick Guennec. V neposlední řadě je třeba ocenit nezištnou pomoc bezejmenných dárců, kteří Maëlovi na finančně náročný studijní pobyt přispěli v rámci internetové crowdfundingové kampaně. Maël si tak mohl splnit svůj sen a od září se věnuje studiu na Jihočeské univerzitě. Setkání s ním jsou vždy velmi inspirativní. Stále kolem sebe šíří dobrou náladu a nezalekne se žádné překážky. V letním semestru před ním stojí další výzva, dvouměsíční pracovní stáž, kterou i díky pomoci vyučujících sehnal v českobudějovické společnosti Madeta.