Návštěva University of Alberta v kanadském Edmontonu

Ve dnech 23. až 27. září 2019 navštívili prof. PhDr. Václav Bůžek, CSc., a PhDr. Pavel Král, Ph.D., University of Alberta v kanadském Edmontonu

Ve dnech 23. až 27. září 2019 navštívili prof. PhDr. Václav Bůžek, CSc., a PhDr. Pavel Král, Ph.D., University of Alberta v kanadském Edmontonu. Během několika oficiálních přijetí u vedení tamní filozofické fakulty, jejích historických a slavistických ústavů jednali o možnostech vědecké a pedagogické spolupráce mezi University of Alberta a ústavy Filozofické fakulty Jihočeské univerzity, která by se týkala výměnných pobytů studentů a akademických pracovníků obou vysokých škol. Přímou spolupráci navázali s prof. dr. Josephem Patrouchem, předním znalcem habsburských dějin 16. století a ředitelem tamního vědeckého pracoviště - Wirth Institute for Austrian and Central European Studies, jenž na jaře přednášel na Historickém ústavu Filozofické fakulty Jihočeské univerzity. Milým překvapením byla návštěva univerzitní knihovny, v níž jsou zastoupeny vědecké práce akademických pracovníků z českobudějovického historického ústavu. Při prohlídce moderní budovy univerzitního archivu se měli možnost seznámit se sbírkou novin a dalších tiskovin zachycujících průběh pražského jara 1968. Při návštěvě Royal Museum of Alberta ocenili mimořádně zdařilou historickou expozici o životě v Albertě, jež se po koncepční stránce opírala o vědecké přístupy ke každodenní kultuře.