Vnitřní předpisy


VNITŘNÍ PŘEDPISY
 


Statut FF JU


ze dne 3. 7. 2017


Studijní a zkušební řád


ze dne 22. 5. 2017


Organizační řád FF JU

 


Jednací řád Vědecké rady FF JU


ze dne 3. 7. 2017


Volební řád AS FF JU


ze dne 3. 7. 2017


Jednací řád AS FF JU


ze dne 3. 7. 2017


Řád doktorského studia (bezkreditní forma studia)


ze dne 3. 3. 2021


Řád doktorského studia (kreditní forma studia)


ze dne 3. 3. 2021


Řád rigorózního řízení


ze dne 3. 3. 2021


Řád habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem


ze dne 3. 3. 2021


Stipendijní řád


ze dne 16. 5. 2017


Disciplinární řád

ze dne 31. 10. 2006