Jak se dělá věda


ROZHOVORY S PŘEDNÁŠEJÍCÍMI
 


→ https://www.youtube.com/watch?v=Hl91zByGFVM&feature=youtu.be

 


JAK SE DĚLÁ VĚDA I
23. ledna 2019

 


 Osud humanitních věd v kontaktu s úspěchy věd o přírodě

 
prof. PaedDr. Vladimír Papoušek, CSc.

→ https://www.youtube.com/watch?v=mluaFeTO36E&feature=youtu.be
 

 
Současný jazykovědný výzkum: nové obzory a nové výzvy

 
doc. PhDr. Ondřej Pešek, Ph.D.

→ https://www.youtube.com/watch?v=S1NYGgtmz4A&feature=youtu.be
 

 
Jak to tenkrát běžel Zátopek: literární a masmediální obrazy Zátopkova vítězného běhu na 5000 metrů na OH Helsinky 1952

 
prof. PhDr. Petr Bílek, CSc.

→ https://www.youtube.com/watch?v=uxQdDihli3E&feature=youtu.be
 

 


JAK SE DĚLÁ VĚDA II
28. března 2019

 


Jakou řečí mluvil slon na císařském dvoře Maxmiliána II.?


prof. PhDr. Václav Bůžek, CSc.
 
→ https://www.youtube.com/watch?v=C_FTSztBJtU&feature=youtu.be
 

Co vypovídá nenápadný náhrobní kámen v italském Tridentu a jak souvisí s českými dějinami?
 

doc. PhDr. Marie Ryantová, CSc.
 
→ https://www.youtube.com/watch?v=Ds_E5V1BAts&feature=youtu.be
 


Velmoži, náčelníci, knížata... Existovaly v jihočeském pravěku elity a umíme je archeologicky zachytit?


doc. Mgr. Ondřej Chvojka, Ph.D.
 
→ https://www.youtube.com/watch?v=m6lD-0LJuMM&feature=youtu.be
 

 


JAK SE DĚLÁ VĚDA III

28. 5. 2019

 

K čemu jsou dnes staré texty mrtvých spisovatelů?
 

prof. PhDr. Dalibor Tureček, DSc.
 
→ https://www.youtube.com/watch?v=5nbOigDO0Ac&feature=youtu.be
 

Hra o trůny, Pán prstenů a další: anglosaská žánrová literatura a její globální vliv
 

doc. PhDr. Ladislav Nagy, Ph.D.
 
→ https://www.youtube.com/watch?v=DxmdtHdDXbY&feature=youtu.be
 

Současný světový bestseller
 

Mgr. et Mgr. Václav Grubhoffer, Ph.D.
 
→ https://www.youtube.com/watch?v=WLuXziyuKW0&feature=youtu.be
 

 


JAK SE DĚLÁ VĚDA IV
22. listopadu 2019

 


 Jak se dělá projekt: Od tradice k budoucnosti

 
prof. PhDr. Alena Jaklová, CSc.

→ https://www.youtube.com/watch?v=7a5r_emhAj4&feature=youtu.be
 

 
Gesto jako nástroj porozumění obrazu

 
doc. PhDr. Michal Šroněk, CSc.

→ https://www.youtube.com/watch?v=_DkMj_N7tC4&feature=youtu.be
 

 
Když příroda maluje: o kráse přírody a krajiny

 
Mgr. Martin Kaplický, Ph.D.

→ https://www.youtube.com/watch?v=iFXokmuYBVQ&feature=youtu.be