Celoživotní vzdělávání

 

Osobní přítomnost účastníků kurzů celoživotního vzdělávání na výuce na vysoké škole není již delší dobu možná:

  • účastníci sdružených kurzů CŽV se připojili k výuce on-line (prostřednictvím aplikací MS TEAMS či MOODLE)
  • i účastníci kurzu U3V se začali vzdělávat on-line (prostřednictvím MS TEAMS) - ohlas v periodiku Doba seniorů (prosinec 2020, str. 3) - článek Jihočeští senioři studují i navzdory koronavirovým opatřením
     

     

 

ODDĚLENÍ CŽV - KONTAKTNÍ INFORMACE

kancelář

telefon

e-mail


 Mgr. Monika Hosnedlová
 
 FF 00 042  38 903 4803  czv@ff.jcu.cz
 

 
 Branišovská 1645/31a
 370 05  České Budějovice

 

 
 Přihlášky na kurzy CŽV lze podat pouze elektronicky (v případě problémů se obraťte na referentku, viz výše).

ZDE
   

 


CO?
 
KOMU?        odkaz   
     
 
U3V   
 

 všem, kteří jsou ve věku 50+ a absolvováním předepsaného minimálního počtu kurzů (6) dospějí k "promoci"

ZDE
     
 
DVPP   
 

 všem pedagogům (studium k prohlubování odborné kvalifikace podle § 10 vyhlášky č. 317/2005 Sb.)  

ZDE
     
 
CŽV   
 

 všem bez jakéhokoliv omezení

ZDE
     

 

 


za obsahovou správnost této stránky zodpovídá: Mgr. Monika Hosnedlová