Oddělení CŽV a správy IS/STAG


ODBORNÁ REFERENTKA PRO CŽV A SPRÁVU IS/STAG
Mgr. Monika Hosnedlová

   
     Místnost      FF 00 042   /přízemí budovy, levá chodba, 2. dveře/
       
     ☎      +420 389 034 803
   
     E-mail      czv@ff.jcu.cz
       monikah@ff.jcu.cz 
   

 


AGENDA

 
  • akreditace
    akreditace původní - přehled ZDE
    akreditace nové - přehled ZDE                                       
 
 
 
 
 
  • správa IS/STAG na fakultní úrovni (předměty, studijní plány, přijímací obory, komise, tisky ze STAGu, uznávání disciplín z mobilit ve spolupráci se zahraničním a studijním oddělením, správa dvojích diplomů, výstupy rigorózního řízení, aj.)