Obrazné a řečnické prostředky v barokních kázáních B. H. J. Bílovského

Tuesday 22 September 2020 11:00 AM

Obhajoba rigorózní práce a státní rigorózní zkouška Mgr. Petry Hipské.

 

Státní rigorózní zkouška v oboru Bohemistika a obhajoba rigorózní práce

 

Obrazné a řečnické prostředky v barokních kázáních B. H. J. Bílovského

 

paní Mgr. Petry Hipské

se konají dne 22. září 2020 od 11:00 hod. v učebně S5, Filozofická fakulta JU, 1. patro, Branišovská 31a, České Budějovice.

 

V souladu s § 47b zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) je rigorózní práce zpřístupněna k nahlížení veřejnosti na Děkanátu FF JU, denně až do 22. září t. r. 

Add event to calendar
iCal