První archeologický výzkum na hradě Karlův hrádek u Purkarce

Monday 2 September 2019 Whole day

to

Friday 13 September 2019 Whole day

Ve dnech 2. – 13. září 2019 provádí Archeologický ústav FF Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích první archeologický výzkum na hradě Karlův hrádek u Purkarce. Protože je tento výzkum součástí terénní praxe studentů archeologie z Jihočeské univerzity, připravili jsme pro ně i pro širokou veřejnost cyklus přednášek o předhistorii a historii Purkarce a širšího okolí, o dějinách Karlova hrádku a o nových archeologických objevech v jižních Čechách.

 

Středa 4. 9. 2019

Krajíc Rudolf: Karlův hrádek u Purkarce – projekt výzkumného a výukového střediska archeologie Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.

Chvojka Ondřej: Purkarec a okolí v pravěku.

Pták Martin: Purkarec a okolí v raném středověku.

Kovář Daniel: Karlův hrádek ve výpovědi písemných pramenů.

 

Čtvrtek 5.9. 2019

Šindelář Jiří – Frouz Martin: Moderní technologie 21. století v archeologii (dokumentační a nedestruktivní průzkumy významných památek).

 

Pondělí 9. 9. 2019

Pták Martin: Archeologie 20. století: příkladové studie z jižních Čech.

 

Úterý 10. 9. 2019

Krajíc Rudolf: Zásobování vodou jako privátní i komunální problém středověkých měst. Archeologický výzkum táborského Jordánu jako nejstarší přehradní nádrže na užitkovou vodu na našem území.

 

Přednášky se konají v uvedené dny vždy od 20.00 hodin ve společenském sále Relax Hotelu Pelikán v Purkarci.

Těšíme se na vaši účast!

 

Add event to calendar
iCal