Vedení fakulty


DĚKAN


 doc. PhDr. Ondřej Pešek, Ph.D.

 onpesek@ff.jcu.cz

 ☎: 387 774 800
 místnost: 02 044PRODĚKAN PRO VĚDU A VÝZKUM


 prof. PaedDr. Vladimír Papoušek, CSc.

 papousek@ff.jcu.cz

 ☎: 387 774 814
 místnost: 02 040PRODĚKAN PRO ZAHRANIČNÍ VZTAHY A ROZVOJ                                   


 PhDr. Pavel Král, Ph.D.

  kral@ff.jcu.cz

 ☎: 387 774 809
 místnost: 02 038 


PRODĚKAN PRO STUDIUM

 
Mgr. David Skalický, Ph.D.

 dskalicky@ff.jcu.cz

 ☎: 387 774 853
 místnost: 00 041 


PRODĚKAN PRO AKREDITACE A ŘÍZENÍ KVALITY


 prof. PhDr. Jan Radimský, Ph.D.

 radimsky@ff.jcu.cz

 ☎: 387 774 905; 702 031 924
 místnost: 00 050 


TAJEMNICE

 

 Ing. Iva Hondlíková

 hondlik@ff.jcu.cz

 ☎: 387 774 802
 místnost: 02 042 


PŘEDSEDA AS FF JU

 doc. PhDr. Ladislav Nagy, Ph.D.

 lnagy@ff.jcu.cz

 ☎: 387 774 861
 místnost: 00 043