Sdělení SO č. 2/2018 (přihlášky k SZZ v letním termínu)


Sdělení studijního oddělení FF JU č. 2/2018
 

Přihlášky k SZZ (letní termín)
 
 


Sdělujeme všem studentům posledního roku studia, že na webových stránkách fakulty je od 12. 3. 2018 od 8.00 hodin k dispozici formulář přihlášky ke státní závěrečné zkoušce (jednak v podobě ke stažení, jednak v podobě k odeslání přes webové rozhraní).

 


Od pondělí 12. 3. 2018 je možné přihlášku k SZZ vyzvednout i v otočném stojanu před studijním oddělením FF JU.

 


Přihlášku k SZZ je třeba podat nejpozději do 13. 4. 2018.

 


Další důležité termíny:

 


odevzdání BP/DP na sekretariát ústavu, na němž byla kvalifikační práce zadána


nejpozději do 11. 5. 2018


odevzdání výkazu o studiu (= indexu) na studijní oddělení FF JU k uzavření


nejpozději do 25. 5. 2018


zveřejnění harmonogramu SZZ


nejpozději do 25. 5. 2018


termín konání SZZ


11. 6. - 22. 6. 2018