Sdělení SO č. 4/2018 (povinný zápis předmětů studenty)


Sdělení studijního oddělení č. 4/2018
 

Organizace povinného zápisu předmětů studenty do AR 2018/2019
- týká se pouze stávajících studentů, nikoliv studentů, kteří se budou v září 2018 zapisovat do 1. ročníku studia
 


Povinný zápis předmětů studenty (podle čl. 20 odst. 5 SZŘ JU; dále jen PZPS) na akademický rok 2018/2019 je možný přes webové rozhrání portálu STAG v menu PŘEDZÁPIS http://portal.jcu.cz.


Při předzápisu se řiďte opatřením proděkana č. 1/2018 k organizaci povinného zápisu předmětů studenty do akademického roku 2018/2019.

 


Závazný termín:


28. 5. – 9. 9. 2018


Začátek PZPS přes webové rozhraní:


28. 5. 2018 v 8.00 hodin


Konec PZPS přes webové rozhraní:


9. 9. 2018 ve 12.00 hodin


Začátek grafického předzápisu:


25. 5. 2018 v 8.00 hodin

 


Důležité:


PZPS probíhá na oba semestry – zimní i letní 2018/2019!

 


Na ZS 2018/2019 zapisujete konkrétní rozvrhové akce nabízených předmětů, tj. po provedení PZPS uvidíte svůj rozvrh!


Na LS 2018/2019 se zapisujete na zkopírované rozvrhové akce předmětů nabízených FF JU v AR 2017/2018 (tedy bez záruky, že takto zůstanou narozvrhovány), resp. na tzv. "aposteriorní" rozvrhové akce, které se projeví jako prostý výčet zapsaných předmětů; rozvrh na LS bude vytvořen v lednu 2019 (a studenti budou mít možnost jej ještě bezplatně korigovat). 

 


V případě jakýchkoliv pochybností, problémů, nesrovnalostí a případných dalších dotazů se obraťte na studijní oddělení: e-mail: studijni@ff.jcu.cz (nezapomeňte uvést své jméno, obor, rok studia, osobní číslo a popsat problém).

 


Poznámka:


Ve dnech 28. 5. – 8. 6. 2018 probíhají PZPS na všech součástech JU – systém je „otevřen“ a můžete si pouze v této době zapisovat jakékoliv disciplíny vyučované na celé Jihočeské univerzitě (za splnění podmínek prerekvizit, dostatečné kapacity, apod.). Mimo tento společný termín máte 100% jistotu možnosti zápisu jen disciplín nabízených ústavy Filozofické fakulty JU (opět za předpokladu dostatečných kapacit). 


Tzv. „čekatelé“ na SZZ se PZPS účastní v případě, že jim chybí k ukončení studia splnění nějaké povinnosti (zapisované disciplíny). Tyto povinnosti si právě v době PZPS do STAGu zapisují. K jejich potvrzení v indexu dojde v době zápisu čekatelů (viz sdělení studijního oddělení o zápisech do akad. roku 2018/19). Ti, kteří čekají pouze
na vykonání SZZ, resp. obhajoby kvalifikační práce, se PZPS neúčastní.


Další informace k PZPS naleznete zde na http://www.ff.jcu.cz/instrukce_pzps a následně k zápisům zde na  http://www.ff.jcu.cz/informace_zapis  


V případě, že použijete menu GRAFICKÝ PŘEDZÁPIS (možné od 25. května 2018), nezapomeňte vybrané rozvrhové akce potvrdit, tj. zapsat se na ně. Informace ke grafickému předzápisu najdete ve výše zmiňovaném opatření proděkana, resp. na webových stránkách portálu STAGu.