Sdělení SO č. 7/2018 (Uzavření disciplín v ZS 2018/19)


Sdělení studijního oddělení FF JU č. 7/2018


Zrušená výuka předmětů – ZS 2018/2019


V souladu s odst. 4 písm. c) čl. 21 (Organizace zápisu předmětů) Studijního a zkušebního řádu JU byla zrušena výuka níže uvedených předmětů.


V souladu s čl. 21 odst. 8 písm. e) si mohou studenti a studentky, jichž se tato změna dotkla, dodatečně BEZPLATNĚ prostřednictvím studijního oddělení zapsat jiný předmět.

 


Písemnou žádost o dopsání jiného předmětu mohou níže uvedení studenti podat nejpozději do 19. října 2018.


K tomuto datu je rovněž třeba nechat u své studijní referentky ve výkazu o studiu odstranit/škrtnout předmět, jehož výuka byla zrušena.


UBO/NOL (Na okraj literatury)

A17138

A17110

A17114

 

URO/TLS (Textová lingvistika)

A17166

A17169

 

UHE/VP103 (Menšiny a etnicita)

A16112

A16113

A16118

A17221

 

UBO/BUL1 (Bulharština 1)

A16011