Consecutive Master's Studies

 Information is provided only in the Czech language, as all Master's degree programmes are offered only in Czech


📃 Dodatek č. 1 k ROZHODNUTÍ DĚKANA o podmínkách pro přijetí ke studiu navazujících magisterských studijních oborů na Filozofické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích pro akademický rok 2019/2020.

 

  • JEDNOOBOROVÉ STUDIUM

 

ARCHEOLOGIE

Archeologie


FILOLOGIE

Bohemistika

Česko-německá areálová studia

Francouzský jazyk

Italský jazyk

Španělský jazyk


HISTORICKÉ VĚDY

Archivnictví

Historie


HUMANITNÍ STUDIA

Kulturální studia

 

OBECNÁ TEORIE A DĚJINY UMĚNÍ KULTURY

Dějiny a filozofie umění

 

  • DVOUOBOROVÉ STUDIUM NEUČITELSKÉ (MOŽNÉ POUZE VE VZÁJEMNÉ KOMBINACI NEUČITELSKÝCH DVOUOBORŮ)

 

Anglická a americká literatura

Bohemistika

Česko-německá areálová studia

Francouzský jazyk a literatura

Historie

Italský jazyk a literatura

Španělský jazyk a literatura

 

  • DVOUOBOROVÉ STUDIUM UČITELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY (MOŽNÉ POUZE VE VZÁJEMNÉ KOMBINACI OBORŮ PROGRAMU UČITELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY)

 

Učitelství anglického jazyka a literatury pro střední školy

Učitelství českého jazyka a literatury pro střední školy

Učitelství dějepisu pro střední školy

Učitelství francouzského jazyka pro střední školy

Učitelství italského jazyka pro střední školy

Učitelství španělského jazyka pro střední školy

 

  • DVOUOBOROVÉ STUDIUM PŘEKLADATELSTVÍ (MOŽNÉ POUZE V DANÉ KOMBINACI OBORŮ PŘEKLADATELSTVÍ)

 

Překladatelství anglického jazyka + Překladatelství francouzského jazyka

Překladatelství anglického jazyka + Překladatelství španělského jazyka