Uchazeči o studium

Bylo vyhlášeno přijímací řízení do bakalářských, navazujících magisterských a doktorských studijních programů pro akademický rok 2021/2022.

Přihlášky bylo možné podávat od 10. 12. 2020 do 30. 4. 2021.

 


   Podmínky přijímacího řízení – bakalářské studium

❕ Podmínky přijímacího řízení – bakalářské studium bez přijímacích zkoušek

  • Zvolená forma maturity z češtiny či cizího jazyka nebude v rámci přijímacího řízení žádným způsobem zohledňována.
  • Pokud termín maturity neumožňuje doložení maturitního vysvědčení do 11. 6. 2021, lze úředně ověřenou kopii vysvědčení doložit nejpozději týden před termínem zápisu do prvního roku studia.


   Podmínky přijímacího řízení – navazující magisterské studium

❕ Podmínky přijímacího řízení – navazující magisterské studium bez přijímacích zkoušek


Podmínky přijímacího řízení – doktorské studium

 

Den otevřených dveří na Filozofické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích se uskutečnil online dne 22. ledna 2021. Pokud jste se nestihli zúčastnit, můžete si materiály prohlédnout také zpětně → ZDE.


 

Na FF JU chci studovat:

🎓 Učitelství pro střední školy 

​​​🎓 Neučitelské studijní programyprezentace
 

 


PDF