Rada studijního programu


Archivnictví
(maximus, maior, minor)

 
 


Kód studijního programu


B0222A120013


Garant SP = předseda RSP


Mgr. Lenka Martínková, Ph.D.


Členové RSP /abecedně/


PhDr. Jiří Cukr

PhDr. Pavel Holub

Mgr. et Mgr. Dana Marešová

doc. PhDr. Marie Ryantová, CSc.

Mgr. Tomáš Sterneck, Ph.D.