Francouzský jazyk a literatura


Název programu


Francouzský jazyk a literatura


Přijímací řízení


Informace ZDE


Typ programu


Bakalářský


Doba studia


3 roky


Forma studia


Prezenční


Titul


Bc.


 Charakteristika programu


Studijní program nabízí studentům získání jazykových kompetencí ve francouzském jazyce na úrovni C1 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky, základní znalosti obecné lingvistiky, systematické znalosti synchronní lingvistiky francouzského jazyka (fonetika a fonologie, morfosyntax, lexikologie) a základní orientace v literární teorii a dějinách francouzské literatury.

Studenti dále získají základy latiny, románské, korpusové a komputační lingvistiky a vhled do širšího historického kontextu francouzského jazyka a literatury (dějiny románských zemí, přehled vývoje románských literatur), respektive též kompetence v oblasti odborného jazyka (administrativně-právní a obchodní francouzština) a základy dalšího románského jazyka dle vlastního výběru (italština, španělština, portugalština).


 Profil absolventa


Absolvent studijního programu Francouzský jazyk a literatura bude ovládat francouzský jazyk na úrovni C1 a bude schopen samostatné filologické práce v oblasti současného jazyka.

Absolvent najde přímé uplatnění především v oborech, které vyžadují hlubší znalost současného francouzského jazyka, např. v redakcích, v neziskových organizacích, ve firmách či v institucích zaměřených na mezinárodní spolupráci v oblasti kultury, apod. Může se uplatnit na pozicích asistenta, samostatného referenta či na nižších a středních řídících pozicích. Bude rovněž moci pokračovat v navazujícím magisterském studiu zaměřeném na francouzskou filologii, překladatelství či učitelství francouzštiny pro střední školy.


 Garantující pracoviště


Ústav romanistiky FF JU


 Studijní plán


ZDE