Dějiny filozofie

Požadavky k dílčí atestaci z dějin filozofie v rámci doktorského studia

→ Zkoušející:

doc. PhDr. et Dr. phil. Ivo Cerman, Ph.D.

PhDr. Jitka Rauchová, Ph.D.

→ Zkouška z dějin filozofie se skládá ze dvou částí. První část představuje seminární práce, zadaná po konzultaci se zkoušejícími a vycházející ze zaměření připravované disertace. Rozprava nad seminární prací a její úspěšné obhájení je předpokladem k přistoupení k druhé části zkoušky, při níž student doktorského studia prokáže přehlednou znalost hlavních proudů, směrů, škol i osobností dějin západní filozofie (se zvláštním zřetelem k filozofii dějin) od antiky až po filozofii 20. století, včetně znalosti dějin české filozofie

 

→ Doporučená literatura ke zkoušce:

 • Burke, Peter, Společnost a vědění. Od Gutenberga k Diderotovi, Praha 2007.
 • Burrow, John W., Krize rozumu. Evropské myšlení 1848-1914, Brno 2004.
 • Cohen, Martin - Gabajová, Zuzana, Filozofické příběhy: netradiční dějiny filozofie, které ukazují její představitele v málo známých situacích a utajených příbězích, Praha 2010.
 • Coreth, Emerich, Co je člověk ? Základy filosofické antropologie, Praha 1994.
 • Durant, Will, Příběh filozofie. Životy a myšlenky největších filozofů, Praha 2004.
 • Eliade, Mircea, Mýtus o věčném návratu, Praha 1994.
 • Ferry, Luc, Rozumět životu. Uvedení do filozofie (nejen) pro mladou generaci, Praha 2008.
 • Floss, Pavel, Úvod do dějin středověkého myšlení, Olomouc 1994.
 • Gabriel, Jiří, Česká filozofie ve 20. století, Brno 1995.
 • Hlavinka, Pavel, Dějiny filosofie jasně a stručně, Praha 2008.
 • Holzbachová, Ivana, Filozofie dějin: problémy a perspektivy, Brno 2004.
 • Law, Stephen, Filozofická gymnastika. 25 krátkých myšlenkových dobrodružství, Praha 2007.
 • Patočka, Jan, Kacířské eseje o filosofii dějin, Praha 1991.
 • Komárek, Stanislav, Příroda a kultura, Praha 2001.
 • Kratochvíl, Zdeněk, Mýtus, filosofie a věda I - II., Praha 1992-1993.
 • Röd, Wolfgang, Novověká filozofie. Díl 1. Od Bacona po Spinozu, Praha 2001.
 • Röd, Wolfgang, Novověká filozofie. Díl 2. Od Newtona po Rosseaua, Praha 2004.
 • Scruton, Roger, Krátké dějiny novověké filosofie, Brno 2000.
 • Sousedík, Stanislav, Filosofie v českých zemích, Praha 1997.
 • Störig, Hans Joachim, Malé dějiny filozofie, Praha 1992.
 • Vlček, Miroslav - Vacura, Miroslav, Úvod do filosofie společnosti a dějin: antologie z děl vybraných myslitelů, Praha 2014.
 • Welsch, Wolfgang, Naše postmoderní moderna, Praha 1994.