Doktorské semináře

Akademický rok 2016/2017

 

Čtvrtek 31. srpna 2017 ve 13,00 hodin,  učebna S8

Program:

Mgr. Hana Jiráková: Intenzifikace adjektiv a adverbií – rešerše vybrané literatury

Mgr. Klára Žemličková: Plasticita francouzského slovosledu – frekvence tematických podmětů ve francouzštině

Shrnutí postupu práce na dizertaci - Mgr. Alena Petříková, Mgr. Markéta Šmídová

 

Pátek 2. září 2016 ve 13,30 hodin, učebna S9

Program:

Mgr. Markéta Šmídová: Metodologické problémy sběru a analýzy dat se zaměřením na konverzační markery

Mgr. Michaela Dandová: Zdvořilostní zájmenné oslovení v katalánštině: změny pragmatických funkcí (vós-vostè)

Mgr. Klára Žemličková: Slovosled v českém jazyce

 

Pátek 12. února 2016 ve 13,30 hodin,  učebna S2

Program:

Mgr. Klára Žemličková: Syntéza stěžejních teorií AČV v rámci Pražské školy

Mgr. Alena Petříková: Aspekt ve verbonominálním predikátu, hranice mezi termíny

Mgr. Lenka Drašarová: Epistémická modalita a evidencialita v odborných textech

Mgr. Petr Kos, Ph.D.: Onomaziologie a ptáci

Mgr. Markéta Šmídová: Markery che a boludo: příklad konverzační rivality?

Mgr. Michaela Dandová: Zdvořilostní zájmenné oslovení v katalánštině,    italštině a portugalštině v paralelním korpusu InterCorp


Akademický rok 2014/2015

Středa 26. srpna 2015 ve 13,30 hodin, učebna S9

Program:

Mgr. Lenka Drašarová: Obecné pojetí evidenciality a její vztah k epistémické modalitě

Mgr. Alena Petříková: Teoretické přístupy ke kategorii aspektu – obecná lingvistika a mereologie

Mgr. Markéta Šmídová: Vokativ jako konverzační marker: boludo v rioplatenštině

Mgr. Michaela Dandová: Zdvořilostní zájmenné oslovení v katalánštině

 

Pátek 13. února 2015 v 9.30 hodin, učebna S7

Program:

Mgr. Alena Petříková: Determinace predikativního jména ve verbonominálním predikátu s kategoriálním slovesem, nulový člen mezi ostatními členy

Mgr. Lenka Drašarová: Epistemická modalita a způsoby jejího vyjádření

Mgr. Michaela Vybíhalová: Analýza sémantiky epistemických částic/adverbií v češtině a francouzštině 

Mgr. Markéta Šmídová: Analýza diskurzu: vybrané teoretické přístupy a jejich použitelnost při studiu konverzačních částic

Mgr. Michaela Dandová: Zdvořilost (nejen) z pohledu Penelope Brown a Stephena C. Levinsona

Lic. María José Santiago Gutiérrez: El orden de palabras en la oración. Revisión y posible vía de investigación


Akademický rok 2013/2014

Pátek 14. března 2014 ve 14 hodin, učebna S12

Program:

Mgr. Michaela Vybíhalová: Modalita - možnosti teoretického uchopení

Mgr. Alena Petříková: Aspekt z pohledu vybraných klíčových pojmů

Doc. Ondřej Pešek: Od pojmu k signifié - úvaha nad dílem F. Rastiera

Doc. Pavel Štichauer: Ecův kognitivní typ a jádrový obsah

Doc. Jan Radimský: Mentální reprezentace - kapitola z kognitivní psychologie očima lingvistiky