Bohemistika (přijímací řízení 2021/2022)

 


Bohemistika

 
 Jak se stát studentem?


Přijetí bez přijímacích zkoušek

Celkový studijní průměr za poslední 3 uzavřené roky studia nejvýše 1,90, průměrná známka z předmětu český jazyk a literatura nejvýše 1,50.

(Podrobnosti ohledně výpočtu celkového studijního průměru viz zde)

 

Přijetí na základě ústního pohovoru

Uchazeči o studium, kteří nesplní podmínky přijetí bez přijímacích zkoušek, budou vybráni na základě ústního pohovoru.

 • Ústní přijímací pohovor bude prověřovat znalosti z jazyka a z dějin české a světové literatury.
 • Pohovor bude veden na základě soupisu literatury umělecké (české i světové), případně odborné (literárněhistorické a literárněteoretické, lingvistické), který uchazeč/ka předloží při ústním pohovoru.

 

Hodnocení (celkem uchazeč může získat 100 bodů)

 • lingvistika = max. 45 bodů
 • dějiny české a světové literatury = max. 45 bodů
 • seznam literatury = max. 10 bodů
   


 Co tento program nabízí?

 

 • Rozhled po české literatuře v syntetické podobě
 • Seznámení se stěžejními osobnostmi, díly a tendencemi světové literatury
 • Obeznámenost s různými literárněhistorickými metodologiemi a přístupy          
 • Schopnost teoreticky uvažovat o jazyce a literatuře
 • Možnost podílet se na vědeckých aktivitách ústavu v rámci projektů, které patří ke špičkovým v rámci celorepublikové i celosvětové bohemistiky
 • Možnost účasti na studentských aktivitách a podílení se na jejich tvorbě a podobě (např. studentský časopis, studentské rádio)
 • Příležitost strávit část studia v zahraničí na některé z partnerských univerzit (Glasgow, Vídeň, Drážďany, Berlín, Opole, Krakov, Padova…)
 • Možnost absolvovat všechny typy studia (bakalářský, magisterský, doktorský)
   

 S čím lze tento program kombinovat?
 


V rámci sdruženého studia s libovolným „volně kombinovatelným“ studijním programem – např. Historie, Anglický / Francouzský / Německý / Španělský jazyk a literatura, Italský jazyk a kultura, Estetika aj.

Přidružený program si studenti volí až v průběhu prvního ročníku.


 Garantující pracoviště


Ústav bohemistiky FF JU


 Další informace o programu
 


Dostupné ZDE