Španělský jazyk pro evropský a mezinárodní obchod (přijímací řízení 2021/2022)


Španělský jazyk pro evropský a mezinárodní obchod


 Jak se stát studentem?


Přijetí bez přijímacích zkoušek

Celkový studijní průměr za poslední 3 uzavřené roky studia nejvýše 1,90, průměrná známka z předmětu španělský jazyk nejvýše 1,50.

(Podrobnosti ohledně výpočtu celkového studijního průměru viz zde.)

 

Přijetí na základě ústního pohovoru

Uchazeči o studium, kteří nesplní podmínky přijetí bez přijímacích zkoušek, budou vybráni na základě ústního pohovoru. V ústním pohovoru uchazeči prokážou

 • Schopnost komunikovat španělsky minimálně na úrovni A2 SERR (optimální je úroveň B1-B2). 
 • Orientaci v následujících oblastech: dějiny Španělska a hispanofonních zemí; současný španělský politický, společenský a ekonomický život; španělské umění a kultura (literatura, hudba, výtvarné umění); španělsko-české vztahy.

 

Hodnocení (celkem uchazeč může získat 100 bodů)

 • Schopnost komunikace ve španělském jazyce = max. 50 bodů
 • Znalost reálií, dějin a kultury Španělska = max. 50 bodů
   


 Co tento obor nabízí?

 

 • Praktickou znalost španělského jazyka na úrovni C1
 • Znalosti z odborné administrativně-právní a ekonomické španělštiny
 • Schopnost teoreticky uvažovat o jazyce
 • Znalosti z oblasti českého a evropského práva, ekonomie a mezinárodního obchodu
 • Schopnost efektivně získávat a vyhodnocovat informace v cizím jazyce s použitím moderních informačních prostředků
 • Možnost strávit část studia v zahraničí  – seznam partnerských univerzit


→ prohlédnout si prezentaci oboru


 Garantující pracoviště


Ústav romanistiky FF JU


 Další informace o programu
 


Dostupné ZDE