Italský jazyk (přijímací řízení 2021/2022)


Italský jazyk


 Jak se stát studentem?

 
Přijímací řízení

Uchazeč musí mít ukončené bakalářské studium na vysokých školách v České republice nebo případně na srovnatelných vysokých školách zahraničních v oboru Italský jazyk (nebo příbuzný obor).

Přijímací zkouška do navazujícího magisterského studijního oboru Italský jazyk (jednooborové) spočívá v ústním pohovoru, během něhož uchazeč/ka prokáže praktické znalosti italského jazyka a orientaci v italské jazykovědě.

Výsledek ústního pohovoru bude hodnocen bodově v rozsahu 0-100 bodů. Ke studiu výše zmíněného oboru může být přijat uchazeč, který získá minimálně 30 bodů


Hodnocení:

 • praktická znalost italského jazyka = max. 40 bodů
 • orientace v italské jazykovědě = max. 60 bodů
   


 Co tento obor nabízí?

 

 • Praktickou znalost italského jazyka na úrovni C2
 • Pokročilou schopnost teoreticky uvažovat o jazyce
 • Dobrou orientaci v relevantních lingvistických teoriích 20. a 21. století
 • Teoretické i praktické seznámení s moderními metodami korpusové lingvistiky a jejich využitím pro jazykovědnou teorii i pro jazykovou praxi
 • Možnost strávit část studia v zahraničí – seznam partnerských univerzit
   
 • Double-degree: Při absolvování 2. ročníku na partnerské Università Cattolica del Sacro Cuore (Milán, Itálie) možnost získání magisterského diplomu této univerzity!

 


 S čím lze tento obor kombinovat?


Obor Italský jazyk lze studovat pouze samostatně (jako jednooborový)


 Garantující pracoviště


Ústav romanistiky FF JU


 Další informace o oboru


Dostupné ZDE