Základní charakteristika studia

Filozofická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích nabízí možnost studovat ve dvouoborovém magisterském navazujícím programu učitelství pro střední školy, v jehož rámci zajišťuje přípravu učitelů českého jazyka a literatury, anglického jazyka a literatury, dějepisu, francouzského jazyka, italského jazyka a španělského jazyka pro střední školy. Studium učitelství navazuje na neučitelské bakalářské studium, které poskytuje budoucímu učiteli oborově vědné základy v jazykových a historických studiích. Cílem navazujícího magisterského studia je připravit posluchače z hlediska vlastní učitelské způsobilosti cestou absolvování všech nezbytných pedagogicko-psychologických předmětů, průběžné a souvislé pedagogické praxe, oborových didaktik spolu s profilací ve dvou aprobačních předmětech. Takto získané znalosti a dovednosti dotvoří profil učitele na střední škole a kombinace teoretického a praktického zaměření je zárukou, že absolvent bude schopen tyto získané znalosti dále předávat.