Pastýřské listy 1918-1945

▫️ Jakub FORMÁNEK - Marek ŠMÍD (eds.)

 

Čtyřiapadesát pastýřských listů pražských arcibiskupů z let  1918-1945 představuje cenný pramen k politickým, náboženským a kulturním poměrům českých zemí v dramatické době od vzniku Čs. republiky (1918) až do jejího konce po Mnichovské konferenci (1938/1939), s přesahem do období Protektorátu Čechy a Morava (1939-1945). Pastýřské listy přinášejí svědectví o náladách, obavách i důrazech, které vnímali čelní reprezentanti katolické církve – pražští arcibiskupové Pavel Huyn (1916-1918), František Kordač (1919-1931) a Karel Kašpar (1931-1941) – a z kterých lze usuzovat na reakce celého katolického společenství. Za zvláštní zmínku stojí listy o reformách v katolické církvi, výuce náboženství ve školách, odluce církve od státu, Katolické akci, misiích, komunismu i o mnichovském ponížení. V tom všem se před námi odhalují těžkosti tehdejší doby, s nimiž bylo nutno zápasit.