Symbolické jednání v kultuře raného novověku

Věnováno Václavu Bůžkovi k jeho životnímu jubileu

▫️ Josef HRDLIČKA - Pavel KRÁL - Rostislav SMÍŠEK (edd.)

 

Značná část jednání raně novověkého člověka měla symbolický význam. Projevoval se v každodenním životě jedince, mnohem zřetelněji se však dostával ke slovu ve výjimečných slavnostních okamžicích, k nimž patřily především mocenské rituály. Nacházel odraz i ve strategiích chování mužů a žen z různých vrstev tehdejší společnosti a současně měl podstatný vliv na to, jaké sociální role pro sebe lidé vytvářeli a jakým způsobem je zastávali před svým okolím. V neposlední řadě se zrcadlil rovněž v prostředcích reprezentace nebo při konstituování paměti. Právě těmto tématům věnují pozornost autoři příspěvků v  kolektivní monografii vydané u příležitosti životního jubilea Václava Bůžka. Na základě širokého spektra písemných, hmotných i obrazových pramenů se zabývají různými formami symbolického jednání a jeho rolí ve vzájemné interakci dobových aktérů.

Do kolektivní monografie přispěli Ronald G. Asch, Ivo Cerman, Jaroslav Dibelka, Josef Grulich, Martin Holý, Jiří Hrbek, Josef Hrdlička, Michaela Hrubá, Ondřej Jakubec, Tomáš Knoz, Pavel Král, Jiří Kubeš, Pavel Marek, Géza Pálffy, Kateřina Pražáková, Radmila Prchal Pavlíčková, Vítězslav Prchal, Rostislav Smíšek, František Šmahel, Vít Vlnas, Karl Vocelka, Zdeněk Vybíral.