Pokyny pro autory / Instructions for Authors

→ Časopis přijímá původní studie v češtině, angličtině či němčině. Neměly by přesáhnout 25 normostran (ca 10 000 slov) a poznámkový aparát se musí řídit citačními pravidly Opera historica.

 

→ Opera historca accepts submissions in Czech, English and German. Articles should not exceed 10 000 words and reviews 450 words. The critical apparatus should follow the Opera Historica house style.