Personální složení


Ředitel ústavu
 
 

Zástupce ředitele ústavu
 
 

Tajemník ústavu
 
 
Sekretariát ústavu

Marie Tesařová 
e-mail: tesarova@ff.jcu.cz
 ☎: 387 774 806
 

 


Oddělení středověkých a raně novověkých dějin

 


prof. PhDr. Václav Bůžek, CSc.

doc. PhDr. et Dr. phil. Ivo Cerman, Ph.D.

PhDr. Stanislav Doležal, Ph.D.

doc. PhDr. Josef Hrdlička, Ph.D.

PhDr. Pavel Král, Ph.D.

Mgr. Kateřina Pražáková, Ph.D.

PhDr. Rostislav Smíšek, Ph.D.

 

Oddělení sociálních a hospodářských dějin novověku
 
 


doc. PhDr. Josef Grulich, Ph.D.

PhDr. Markéta Skořepová, Ph.D.


Oddělení moderních dějin

 


Mgr. Zdeněk Bezecný, Ph.D.

Mgr. Jaroslav Král

PhDr. Jitka Máchalová, Ph.D.

doc. PhDr. et PaedDr. Marek Šmíd, Ph.D.

   
 
Odborný pracovník


PhDr. Jan Šimánek

Mgr. Václav Černý, Ph.D.

PhDr. František Koreš, Ph.D.

PhDr. Michal Morawetz, Ph.D.

 
Interní doktorandi

 

Mgr. Aleš Černý

Mgr. Josef Čížek

Mgr. Marek Jansa

Mgr. Vladimir Panov

Mgr. Ondřej Lee Stolička

 


Externí doktorandi

 

 Externí spolupracovníci


Mgr. Martin Gaži

PhDr. et PaedDr. Jiří Dvořák, Ph.D.