doc. PhDr. et Dr. phil. Ivo Cerman, Ph.D.


Pracovna
 


02 029387 774 834


E-mail
 


cerman@ff.jcu.cz

Konzultační hodiny

        

            Konzultační hodiny


Učební plány

 

Dějiny novověku II (přednášky)

Dějiny novověku (seminář A)

Dějiny novověku (seminář B)

Otázky k četbě textů v semináři

Specializační seminář k politickým a kulturním dějinám 18. a 19. století I

 


◽ Životopis (anglicky)/ CV (English)

◽ Granty

◽ Publikační činnost

◽ Diplomové práce

◽ Bakalářské práce