Vatikán a svět ve 20. století I

doc. PhDr. Marek Šmíd, Ph.D.

 

Základní tematické okruhy seminářů:

 • Úvod do přednáškového cyklu. Prameny a literatura.
 • Moderní doba a katolický svět na počátku 20. století.
 • Významné mezníky církevních dějin a klíčové pontifikáty 20. století.
 • Katolický modernizmus a jeho odsouzení v roce 1907.
 • Papežství a svět před první světovou válkou.
 • Svatý stolec a první světová válka.
 • Meziválečný svět a změny vatikánského akcentu.
 • Strukturální a organizační vývoj římské kurie.
 • Zbožnost a náboženská praxe katolické církve.
 • Vatikán a italský fašismus 1922-1945.
 • Vatikán a německý nacismus 1923-1945.
 • Významné osobnosti, mezníky a problémy českých církevních dějin první poloviny 20. století.
 • Vatikán a české země v první polovině 20. století.
 • Vatikán a sovětský komunismus 1917-1945

 

Požadavky ke zkoušce

Hluboká znalost tří prostudovaných knih (1 povinná a 2 doporučené), PPT prezentací vyučujícího a výše uvedených zkušebních okruhů z dějin 20. století.

U zkoušky si student vylosuje otázku, na níž bude v následující rozpravě odpovídat.

 

Základní literatura k tématu:

povinná

August Franzen. Malé dějiny církve. Kostelní Vydří, 2006.

 

doporučená

Pavel Marek. Církevní krize na počátku první Československé republiky. 1918-1924. Brno, 2005.

Martin C. Putna. Česká katolická literatura v kontextech. 1918-1945. Praha, 2010.

František X. Halas. Fenomén Vatikán. Idea, dějiny a současnost papežství. Diplomacie Svatého stolce. České země a Vatikán. Brno, 2004.

Philippe Chenaux. Katolická církev a komunismus v Evropě (1917-1989). Od Lenina k Janu Pavlu II.. Praha, 2012.

Josef Gelmi. Papežové. Od svatého Petra po Jana Pavla II.. Praha, 1994.

Andrea Riccardi. Století mučedníků. Kostelní Vydří, 2014.

Gerhard Besier. Svatý stolec a Hitlerovo Německo. Praha, 2009.

Marek Šmíd. Vatikán a italský fašismus 1922-1945. Praha, 2018.

Marek Šmíd. Vatikán a německý nacismus 1923-1945. Praha 2019.

Marek Šmíd. Vatikán a první světová válka. Proměny zahraniční politiky Svatého stolce v letech 1914-1918. Brno, 2016.