Vatikán a svět ve 20. století II

doc. PhDr. Marek Šmíd, Ph.D.

 

Základní tematické okruhy přednášek:

 • Vatikán a druhá světová válka.
 • Specifika slovenského katolicismu ve 20. století.
 • Poválečný svět a Svatý stolec.
 • Svatý stolec a studená válka I.
 • Druhý vatikánský koncil a jeho důsledky.
 • Svatý stolec a studená válka II.
 • Významné osobnosti, mezníky a problémy českých církevních dějin druhé poloviny 20. století.
 • Vatikán a Československo ve druhé polovině 20. století.
 • Osobnost papeže Jana Pavla II. a jeho pontifikát.
 • Řeholní život a spiritualita ve druhé polovině 20. století.
 • Konkláve aneb jak se volili papežové 20. století.
 • Katoličtí mučedníci 20. století.
 • Katolická církev dnes.
 • Závěrečné shrnutí.

 

Požadavky ke zkoušce

Hluboká znalost tří prostudovaných knih (1 povinná a 2 doporučené), PPT prezentací vyučujícího a výše uvedených zkušebních okruhů z dějin 20. století.

U zkoušky si student vylosuje otázku, na níž bude v následující rozpravě odpovídat.

 

Základní literatura k tématu:

povinná

August Franzen, Malé dějiny církve, Kostelní Vydří, 2006.

 

doporučená

Stanislav Balík – Jiří Hanuš, Katolická církev v Československu 1945-1989, Brno 2013.

Pierre Blet, Pius XII. a druhá světová válka ve světle vatikánských archivů, Olomouc 2001.

Jaroslav Cuhra, Československo-vatikánská jednání 1968-1989, Praha 2001.

Miloš Doležal, Jako bychom dnes zemřít měli. Drama života, kněžství a mučednické smrti číhošťského faráře P. Josefa Toufara, Pelhřimov 2012.

Josef Gelmi, Papežové. Od svatého Petra po Jana Pavla II., Praha 1994.

František X. Halas, Fenomén Vatikán. Idea, dějiny a současnost papežství. Diplomacie Svatého stolce. České země a Vatikán, Brno 2004.

Philippe Chenaux, Katolická církev a komunismus v Evropě (1917-1989). Od Lenina k Janu Pavlu II., Praha 2012.

Karel Kaplan, Stát a církev v Československu v letech 1948-1953, Brno 1993.

Andrea Riccardi, Století mučedníků, Kostelní Vydří 2014.