Specializační seminář pro historiky

Letní semestr Akademického roku 2020/2021

Vedoucí semináře: doc. PhDr. Josef Hrdlička, Ph.D.

Termín: pondělí 12.20-13.50 hod.

Konzultační hodiny: pondělí 10.30–11.30 hod. a 16.00–17.00 hod a dále dle dohody

                                 

Program seminářů:

Úvodní seminář. Seznámení s programem semináře, podmínky udělení zápočtu.

Diskuse nad výběrem tématu seminární/kvalifikační práce.

Sestavení bibliografie k zadanému tématu. Typy bibliografií, databáze, citace literatury.

Orientace v odborné historické literatuře. Porozumění odbornému textu.

Vydané prameny. Způsoby ediční práce. Citace vydaných pramenů.

Archivy, archivní prameny. Citace archivních pramenů.

Odborný text, typy odborného textu. Zásady psaní odborného textu, žánry odborných statí, odborný styl, logika a struktura textu.

Vědecký aparát.

Etika historikovy práce

Redakční úpravy, korektury, grafická úprava textu.

Diskuse nad seminárními pracemi.

 

Doporučená literatura:

Bůžek, Václav a kol., Úvod do studia historie, České Budějovice 1994.

Čmejrková, Světla – Daneš, František – Světlá, Jindra, Jak napsat odborný text, Praha 1999.

Daneš, František a kol., Český jazyk na přelomu tisíciletí, Praha 1997.

Duffková, Jana, Metodické zpracování diplomových prací a ostatních forem studentských odborných písemných prací, Praha 1984.

Duffková, Jana, Odborné písemné práce studentů a jejich metodika, Praha 1988.

Eco, Umberto, Jak napsat diplomovou práci, Olomouc 1997.

Pravidla českého pravopisu, Praha 2011.

Sgall, Petr – Panevová, Jarmila, Jak psát a jak nepsat česky, Praha 2004.

Stellner, František – Poláček, Jaroslav a kol., Internet nejen pro historiky, Praha 2003.

Šanderová, Jadwiga, Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách. Několik zásad pro začátečníky, Praha 2009.

Vacková, Alena, Zásady vypracování odborného textu v českém jazyce, Praha 2007.

 

Podmínky udělení zápočtu:

1. Aktivní a pravidelná účast v semináři

2. Včasné odevzdání dílčích písemných úkolů

3. Vypracování a obhajoba seminární práce