Didaktika dějepisu II (přednášky)

LS akademického roku 2020/2021, dotace  –  1 hodina týdně

Garant: doc. PhDr. Marek Šmíd Ph.D.

Přednášející: Mgr. Jaroslav Král, doc. PhDr. Marek Šmíd Ph.D.

 

UHE/ODDS2

1.ŠVP, tematický plán a osnovování dějepisného učiva na SŠ
2. Aplikace průřezových témat a klíčových kompetencí
3. Mimoškolní formy výuky, exkurzní vyučování
4. Školní formy výuky, fáze vyučovací hodiny
5. Interdisciplinární vstupy do výuky dějepisu
6. Řízený rozhovor a sokratovský dialog
7. Brainstorming, mentální mapování
8. Metodika skupinové práce
9. Projektové vyučování
10. Seminární výuka dějepisu
11. Regionální dějiny ve výuce dějepisu
12. Didaktické využití oral history
13. Specifika výuky dějin 20. století
14. Specifika výuky nejnovějších dějin

 

Doporučená literatura:

 

Robert Čapek. Moderní didaktika, Praha 2018.

Kamil Činátl - Jaroslav Pinkas a kol. Dějiny ve filmu: film ve výuce dějin. Praha, 2014.

Robert Stradling. Jak učit evropské dějiny 20. století. Praha, 2003.

Zdeněk Beneš - Dagmar Hudecová. Manuál pro tvorbu Školního vzdělávacího programu - vzdělávací obor Dějepis. Úvaly, 2005.

Dagmar Sitná. Metody aktivního vyučování. Praha, 2013.

Geoffrey Petty. Moderní vyučování. Praha, 2006.

Robert Stradling. Multiperspektivita ve vyučování dějepisu: příručka pro učitele. Praha, 2004.

Miroslav Vaněk - Pavel Mücke - Hana Pelikánová. Naslouchat hlasům paměti. Teoretické a praktické aspekty orální historie. Praha, 2007.

Blažena Gracová - Denisa Labischová. Příručka ke studiu didaktiky dějepisu. Ostrava, 2008.

Zdeněk Beneš - Blažena Gracová - Jan Průcha. Sondy a analýzy. Učebnice dějepisu - teorie a multikulturní aspekty edukačního média. Praha, 2009.

Magdaléna Šustová. Stalo se v zemi české. Jak se vyučoval dějepis. Praha, 2009.

Vratislav Čapek - Blažena Gracová - Tomáš Jílek. Úvod do studia didaktiky dějepisu. Plzeň, 2005.