Dějiny středověku II (seminář)

Letní semestr 2020/2021

Konzultační hodiny: pondělí 9:00 – 10:30 (v době epidemiologických opatření nutno dohodnout se dopředu přes e-mail)

Kontaktní e-mail: prazakova@ff.jcu.cz

Výuka v době nejvyšších stupňů PES: TEAMS

Úložiště materiálů, zadávání a odevzdávání úkolů: TEAMS

 

Tematické okruhy:

1. Poslední křížové výpravy do Svaté země a osudy rytířských řádů

2. Svatá říše římská ve 12. a první polovině 13. století

3. Svatá říše římská od poloviny 13. století do Karla IV.

4. Anglie a Francie ve stoleté válce

5. Vláda Karla IV. a Václava IV.

6. Katolická církev ve středověku (papežství, heretická hnutí, inkvizice, nové řády)

7. Kostnický koncil

8. Zikmund Lucemburský a husitské hnutí

9. Gotické umění

10. Židé ve středověku

11. Polsko-litevský stát a Řád německých rytířů

12. Osmanská říše a Evropa ve 14. a 15. století

13. Mongolská říše

14. Ruská kultura a náboženství v době středověku

 

Podmínky udělení zápočtu:

1. pravidelná účast v seminářích (max. 2 absence v semestru)

2. aktivní přístup (připravení si kopií pramenů před seminářem, diskuse, odpovědi na otázky)

3. vypracování domácích zadání a četba doporučené literatury

3. úspěšné napsání dvou zápočtových testů