Životopis

Mgr. ZDENĚK BEZECNÝ, Ph.D.

 

 • 1989-1994: studium oboru český jazyk – dějepis na Pedagogické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, titul Mgr., diplomová práce Karel V. ze Schwarzenbergu (životní styl šlechtice na přelomu 19. a 20. století)
   
 • od 1994: odborný asistent na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích (1994-2003 PF JU,  2003-2006 HÚ JU, od 2006 FF JU)
   
 • 1995-2002: doktorské studiu oboru české dějiny na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně, titul Ph.D., disertační práce Životní styl šlechty v druhé polovině devatenáctého a na počátku dvacátého století
   
 • 2003-2005: řešitel postdoktorského grantu GA ČR Aristokracie v Čechách 1848-1914
   
 • 2005-2011: spoluřešitel výzkumného záměru MŠMT ČR Společnost českých zemí v raném novověku – struktury, individua, vztahy, instituce moci.